Propadnuté řidičské nebo profesní průkazy či technické prohlídky vozidel se prodlužují

Propadnuté řidičské nebo profesní průkazy či technické prohlídky vozidel se prodlužují o 10 měsíců. Prodloužení se týká dokladů propadlých v období od 1. září 2020 do 30. června 2021. Platnost českých průkazů, technických prohlídek či licencí je prodloužena o 10 měsíců v celé Evropské unii ode dne jejich původní platnosti. Prodloužení platnosti dokladů je dalším krokem ke snížení mobility občanů v rámci protiepidemických opatření proti Covidu 19. Lidé mohou evropské nařízení využívat od 6. března 2021.

Oblastní nemocnice Kolín omezuje provoz

Krizový štáb Oblastní nemocnice Kolín dne 03. 03. 2021 v 14:30 hod., s okamžitou platností rozhodl o vyhlášení stavu Hromadného postižení osob. V souvislosti s tím byly zrušeny veškeré odložitelné a plánované výkony v odborných ambulancích a poradnách.

 

ZAPOJENÍ PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ DO OČKOVÁNÍ

Bližší informace naleznete v příloze.

Veřejná doprava Středočeského kraje od 07.03.2021

Na přijatá vládní opatření omezující kontakty a mobilitu obyvatelstva reagujeme i ve veřejné hromadné dopravě Středočeského kraje.

Od 7.3.2021 dochází k omezení veřejné dopravy ve Středočeském kraji o cca 10% společně s vydáním nových jízdních řádů. V drtivé většině případů se jedná o omezení na linkách s četnější frekvencí spojů tak, aby základní dopravní obslužnost obyvatel nebyla výrazně ohrožena.

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ - MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR

Bližší informace naleznete v příloze.

Krizové opatření vlády k omezení pohybu od 01.03.2021

Krizové opatření vlády k omezení pohybu od 01. 03. 2021

Omezení pohybu: možný jen v rámci okresu, vycházky a sport pouze v obci, venčení psů v noci do 500 metrů od domova. Je nutné omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti. Nadále platí zákaz volného pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. (Výjimky: práce, nutné cesty k lékaři nebo kvůli péči o blízké). 

NOVÝ NOUZOVÝ STAV OD 27.02.2021 DO 28.03.2021

V ČR platí nový nouzový stav od 27.02.2021 do 28.03.2021. 

„ UKLIĎME POŠEMBEŘÍ “

Bližší informace naleznete v příloze.

Česká pošta, s.p. - pobočka Český Brod

Česká pošta, s. p. oznamuje, že z důvodu optimalizace dojde od 1. 3. 2021 ke změně rozsahu hodin pro veřejnost pobočky České pošty nám. Arnošta z Pardubic 45: 

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Kšely RSS