Zastupitelé

starosta: Martin Polák
místostarosta: Josef Vedral
 
předseda Finančního výboru: Ing. Ludmila Šplíchalová 
předseda Kontrolního výboru: Ing. Kateřina Trumpichová

ostatní členové: Vít Pivoňka, Vlasta Psutková, Jaroslav Hýna

 

Všichni členové zastupitelstva včetně starosty a místostarosty jsou neuvolnění.