Zastupitelé

starosta: Ing. Zdeněk Špitálský
místostarosta: Marcela Svobodová
 
 
předseda Finančního výboru: Ing. Ludmila Šplíchalová
předseda Kontrolního výboru: Vitězslav Hampl

ostatní členové: Eva Dmejchalová, Jaroslav Hýna, Jaroslav Janoušek

 

Příjmení a jméno Telefonní kontakt   E-mail
Dmejchalová Eva 604 456 664 dmejchalova@domov-anna.cz
Hampl Vítězslav 724 886 642 hamplksely@seznam.cz
Hýna Jaroslav 775 199 402 j.hyna@seznam.cz
Janoušek Jaroslav 770 773 413 /
Svobodová Marcela 737 250 248 mistostarostka.obce.Ksely@tiscali.cz
Ing. Špitálský Zdeněk 602 330 449 spitalskyz@seznam.cz
Ing. Šplíchalová Ludmila 724 028 376 lida.splichalova@seznam.cz

  

 
Všichni členové zastupitelstva včetně starosty a místostarosty jsou neuvolnění.