E-Deska

Vyvěšeno Nadpis Vydavatel
26.09.2023 - 11.10.2023 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Vitice MěÚ Český Brod
22.09.2023 - 07.10.2023 test3 test3
21.09.2023 - 06.10.2023 Usnesení ze dne 20.9.2023 Obec Kšely
21.09.2023 - 06.10.2023 Rozpočtové opatření č.2/2023 Obec Kšely
21.09.2023 - 06.10.2023 Rozbor vody 08/2023 Vodohospodářská laboratoř Říčany, s.r.o.
17.05.2023 - 31.05.2024 Závěrečný účet obce Kšely za rok 2022 Obec Kšely
13.04.2023 - 05.02.2024 Rozpočtové opatření č. 1/2023 Obec Kšely
02.03.2023 - 01.01.2024 Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků v k.ú. Kšely Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
26.01.2023 - 05.02.2024 Rozpočet Obce Kšely na rok 2023 Obec Kšely
01.01.2023 - 01.02.2024 Výhled rozpočtu obce Kšely na roky 2023 - 2025 Obec Kšely

Stránky