CzechPoint

Pracoviště CzechPOINT Kšely

Oficiální stránky projektu CzechPOINT: www.czechpoint.cz

Kontaktní místo CzechPOINT je pracoviště, na němž lze získat na počkání výpisy z některých rejstříků a evidencí.

 

Jaké výpisy (ověřené výstupy) zde můžete získat?

 1. Výpis z katastru nemovitostí
 2. Výpis z obchodního rejstříku
 3. Výpis ze živnostenského rejstříku
 4. Výpis z Rejstříku trestů
 5. Výpis bodového hodnocení osoby
 6. Žádosti o zřízení datové schránky

Co musím vědět nebo co si musím přinést, aby mi mohl být výpis vyhotoven?

 1. Výpis z katastru nemovitostí:
  • Vždy musíme znát katastrální území a k tomu jeden z těchto údajů:
  • číslo listu vlastnictví nebo
  • číslo parcely nebo
  • číslo budovy nebo
  • číslo jednotky (týká se např. bytů v osobním vlastnictví) a část obce
 2. Výpis z obchodního rejstříku:
  • Žadatel musí uvést IČ subjektu, o jehož výpis žádá, a zda chce výpis z OR platný (bývá kratší, na méně stránek) nebo výpis z OR úplný (delší, více stránek, vyšší správní poplatek)
 3. Výpis ze živnostenského rejstříku:
  • Žadatel musí uvést IČ subjektu, o jehož výpis žádá.
  • U těchto tří rejstříků žadatel neprokazuje svoji totožnost a může si požádat o jakýkoliv výpis, protože se jedná o výpisy z veřejných evidencí.
 4. Výpis z Rejstříku trestů
  • Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
 5. Výpis bodového hodnocení osoby Dne 1. ledna 2009 nabude účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu). Na základě této novely lze zažádat o Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT.
 6. Žádost na zřízení datové schránky - žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu.Datová schránka bude zřízena do tří dnů. Poté obdrží zákazník přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Správní poplatek

Za vyhotovení výpisu se hradí správní poplatek, který je:

 • za první stránku 100 Kč a za každou další stránku 50 Kč.
 • Výjimka je u výpisu z Rejstříku trestů, kdy se platí správní poplatek 100 Kč a to i v případě, kdy se výpis skládá z několika stran.
 • Do počtu stránek se nezapočítává stránka s vytištěnou ověřovací doložkou.
 • Správní poplatek od Vás vybere pracovník Czech POINTu
 • podání žádosti na zřízení datové schránky je bezplatné