VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda vyhlašuje pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 00.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů. Úsnesení vlády naleznete v příloze.

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR přistupuje Ministerstvo zdravotnictví k dalším protiepidemickým opatřením. Resort od čtvrtka 24. září omezuje otevírací dobu provozoven stravovacích služeb od 22 hodin do 6 hodin ráno a upravuje konání hromadných akcí. Účinnost opatření je limitována na 14 dnů a končí tedy 7. října. Bližší informace naleznete v příloze.

Středočeský kraj testuje bezplatně seniory

Od pondělí 21. září se mohou na území Středočeského kraje nechat v krajských nemocnicích bezplatně otestovat při podezření onemocnění koronavirem senioři z vlastního rozhodnutí. „Testovat bez toho, že by potřebovali žádanku od hygieny nebo od praktického lékaře, se mohou lidé 65+ s bydlištěm na území Středočeského kraje. Testování bude provedeno na samostatných odběrových místech v oblastních nemocnicích, která jsou určena pouze pro seniory,“ říká hejtmanka a předsedkyně Bezpečnostní rady kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje s účinností ode dne 23. 9. 2020 do 31. 10. 2020 (včetně) nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území Středočeského kraje spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 06.10.2020 od 7:30 do 16:30 hod..

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze s účinností ode dne 14. 9. 2020 (00:00 hod.) do odvolání nařizuje pro území všech okresů Středočeského kraje mimořádné opatření při epidemii spočívající v zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v době mezi 0:00 hod. a 6:00 hod. Celé znění ( příloha ) s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např.

INFORMACE O ODEČTU ELEKTROMĚRŮ

Upozorňujeme občany, že ve dnech 14.09.2020 ( 9:00 - 14:00 hod. od zvonice směr na Český Brod, náves a ulice od kostela dozadu ) a 15.09.2020 ( 9:00 - 13:00 hod. od zvonice směr na Vitice a přilehlé ulice ) bude v obci probíhat odečet elektroměrů.

Od 10.9.2020 roušky povinné ve vnitřních prostorách v celé ČR

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci a od čtvrtka 10. září 2020 zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy.
Celé znění mimořádného opatřená ministr zdravotnictví včetně výčtu výjimek najdete zde:

Město Český Brod - OZNÁMENÍ

Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad je v období od 10. 9. 2020 do 15. 9. 2020 v karanténě a zcela uzavřen pro přímý kontakt s občany. Ostatní odbory MěÚ Český Brod budou služby zajišťovat v omezeném rozsahu. V případě nezbytné potřeby preferujte kontakt pomocí e-mailu či telefonu.

POZVÁNKA - POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA

TJ PODLIPAN KŠELY Vás srdečně zve na posvícenskou zábavu,

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Kšely RSS