OMEZENÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI A HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

Z důvodu zhoršující se situace ohledně onemocnění COVID-19 a s tím navazujících opatření vyhlášených Vládou ČR s důrazem na snížení rizika přenosu tímto onemocněním, respektive uzavřením školských zařízení, zákazem vycházení v době od 21 hodiny do 5 hodiny ranní, zaváděním tzv. režimu „práce z domova“ a v neposlední řadě predikovanou možností prodloužení Nouzového stavu v ČR, dochází k minimalizování poptávky po veřejných službách v dopravě. Na vývoj těchto událostí, tak musí reagovat všichni objednatelé veřejné dopravy, tzn.

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PID č. 18/2020

Informační zpravodaj naleznete v příloze.

Prodloužení platnosti neplatných řidičských průkazů v době nouzového stavu

Ministerstvo dopravy se domluvilo s Ministerstvem vnitra na toleranci neplatných řidičských průkazů v rámci nouzového stavu na území České republiky. Lidé s propadlým průkazem v době nouzového stavu tak mohou dál řídit, na doklad se hledí jako na platný a nehrozí žádné pokuty.

 

NPVÉ ODBĚROVÉ MÍSTO V ČESKÉM BRODĚ

V Českém Brodě se po schválení Krajskou hygienickou stanicí otevírá nové odběrové místo vzorků pro laboratorní testy na koronavirus. Již tento pátek 30. října proběhne zkušební provoz a pro veřejnost bude otevřeno od pondělí 2. listopadu, každý všední den od 8:00 do 11:00 hodin. Zatím je možné testovat jen potenciální pacienty se žádankou od obvodního lékaře či krajské hygienické stanice. Vyšetření samoplátců ještě možné není.

OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU

Vláda s účinností ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.
I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:

NOVÁ KRIZOVÁ OPATŘENÍ

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací s onemocněním covid-19 vláda přistoupila k dalším krizovým opatřením, která platí po dobu vyhlášeného nouzového stavu:

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PID č. 17/2020

Informační zpravodaj naleznete v příloze.

ROPID - omezení školních spojů

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy oznamuje, že v návaznosti na vyhlášení krizových opatření proti šíření nemoci COVID-19 s platností od 14. 10. 2020 a následným uzavření škol rozhodl Krizový štáb Středočeského kraje o prodloužení omezení jízdy školních spojů na období od 19. do 30. 10. 2020.

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 8/2020 ze dne 9.10.2020 naleznete v příloze.

DRUHÉ KOLO VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČR

Hlasovací lístky pro druhé kolo se nedistribuují voličům do schránek. Budou k dispozici ve volební místnosti.

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Kšely RSS