Archív elektronické desky

Vyvěšeno Nadpis Vydavatel
30.09.2012 - 27.10.2012 Závěr zjišťovacího řízení Ministerstvo životního prstředí
26.09.2012 - 14.10.2012 Oznámení o době a místě konání voleb Obec Kšely
26.09.2012 - 07.10.2012 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kšely - 06.10.2012 Obec Kšely
24.09.2012 - 10.10.2012 Oznámení o projdnání ÚP Chrášťany změna č.5 Obec Chrášťany
20.08.2012 - 02.10.2012 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Praha
05.08.2012 - 21.08.2012 Posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstvo životního prstředí
25.07.2012 - 25.08.2012 Rozbor vody 10.07.2012 Zdravotní ústav se síd|em v Ústí nad Labem
19.07.2012 - 08.08.2012 Obecně závazná vyhláška č. 02/2012 Obec Kšely
18.07.2012 - 08.08.2012 Oznámení o zahájení řízení - splašková kanalizace v obci Kšely Městský úřad Český Brod
18.07.2012 - 08.08.2012 Oznámení záhájení územního řízení - prodloužení vodovodu Kšely 2a-1 a řád 2a-2 Městský úřad Český Brod

Stránky