Archív elektronické desky

Vyvěšeno Nadpis Vydavatel
21.02.2013 - 10.03.2013 Rozpočet obce 2013 - přijmy - 1.úprava Obec Kšely
20.02.2013 - 09.03.2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kšely rok 2012 Krajský úřad Středočeského kraje
20.02.2013 - 15.03.2013 Územní rozhodnutí Městský úřad Český Brod
20.02.2013 - 09.03.2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Obec Kšely
26.01.2013 - 09.02.2013 VOLBA PREZIDENTA ČR - opis výsledku hlasování - Il. kolo Český statistický úřad
21.01.2013 - 22.05.2013 Rozbor vody 02.01.2013 Zdravotní ústav se síd|em v Ústí nad Labem
16.01.2013 - 16.02.2013 Uzavírka silnice č.III. 10810 Městský úřad Český Brod
16.01.2013 - 27.01.2013 Oznámení o době a místě konání voleb - PREZIDENT ČR - II.kolo Obec Kšely
12.01.2013 - 24.01.2013 VOLBA PREZIDENTA ČR - opis výsledku hlasování - I. kolo Český statistický úřad
09.01.2013 - 23.02.2013 Zadání změny č.6 - ÚP Chrášťany Obec Chrášťany

Stránky