Archív elektronické desky

Vyvěšeno Nadpis Vydavatel
08.10.2016 - 23.10.2016
Opis výsledku hlasování v okrsku Obec Kšely
21.09.2016 - 09.10.2016
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB Obec Kšely
07.09.2016 - 22.09.2016
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí ( neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
31.08.2016 - 15.09.2016
USNESENÍ 24.08.2016 Obec Kšely
17.08.2016 - 29.09.2016
Oznámení o konání opakovaného veřejného přojednání územního plánu města Český Brod Město Český Brod
15.08.2016 - 30.08.2016
Rozbor vody 02.08.2016 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
15.08.2016 - 30.08.2016
Optatření - vodovod Krajská hygienická stanice
08.08.2016 - 25.08.2016
Rozpočet obce 2016 - příjmy - 3.úprava Obec Kšely
08.08.2016 - 25.08.2016
Rozpočet obce 2016 - výdaje -3.úprava Obec Kšely
08.08.2016 - 25.08.2016
Pozvánka na veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Kšely - 24.08.2016 Obec Kšely

Stránky