Archív elektronické desky

Vyvěšeno Nadpis Vydavatel
13.04.2023 - 28.04.2023 Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou Obecní úřad Kšely
13.04.2023 - 05.02.2024 Rozpočtové opatření č. 1/2023 Obec Kšely
12.04.2023 - 27.04.2023 Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Kšely dne 19.4.2023 Obec Kšely
29.03.2023 - 05.08.2023 Opatření obecné povahy provozu na pozemních komunikacích Obec Kšely
22.03.2023 - 12.04.2023 Záměr propachtování zemědělských pozemků Obec Kšely
22.03.2023 - 06.04.2023 Rozbor vody 07.03.2023 Vodohospodářská laboratoř Říčany, s.r.o.
20.03.2023 - 26.04.2023 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 Obec Kšely
20.03.2023 - 04.04.2023 Uzavírka Mostu Vitice Aktualizace Obec Kšely
02.03.2023 - 01.01.2024 Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků v k.ú. Kšely Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
16.02.2023 - 31.03.2023 Výroční zpráva za rok 2022 dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Obec Kšely

Stránky