Archív elektronické desky

Vyvěšeno Nadpis Vydavatel
12.03.2019 - 27.03.2019
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí ( neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
08.03.2019 - 30.06.2020
Závěrečný účet obce Kšely za rok 2018 Obec Kšely
20.02.2019 - 08.03.2019
Návrh závěrečného účtu obce Kšely za rok 2018 Obec Kšely
20.02.2019 - 07.03.2019
Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kšely - 06.03.2019 Obec Kšely
20.02.2019 - 07.03.2019
Rozbor vody 04.02.2019 Vodohospodářská laboratoř Říčany, s.r.o.
18.02.2019 - 31.05.2020
Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Kolín
10.01.2019 - 25.01.2019
Výroční zpráva za rok 2018 dle zákona 169/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Obec Kšely
10.01.2019 - 31.01.2019
V. Rozpočtové opatření na rok 2018 Obec Kšely
10.01.2019 - 31.01.2020
Změna střednědobého výhledu rozpočtu obce Kšely na roky 2018 - 2020 Obec Kšely
10.01.2019 - 31.01.2020
Rozpočet obce Kšely na rok 2019 Obec Kšely

Stránky