Archív elektronické desky

Vyvěšeno Nadpis Vydavatel
10.03.2017 - 25.03.2017
Výroční zpráva za rok 2016 dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Obec Kšely
10.03.2017 - 25.03.2017
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Obec Kšely
23.02.2017 - 10.03.2017
Obecně závazná vyhláška č. 01/2017 Obec Kšely
23.02.2017 - 10.03.2017
USNESENÍ 22.02.2017 Obec Kšely
23.02.2017 - 10.03.2017
Změny položek a paragrafů Obec Kšely
16.02.2017 - 03.03.2017
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí ( neznámý vlastník) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
13.02.2017 - 28.02.2017
Veřejná vyhláška - postup pro usmrcování kormorána velkého Ministerstvo životního prostředí
08.02.2017 - 23.02.2017
Rozpočet obce 2017 - příjmy - 1.úprava Obec Kšely
08.02.2017 - 23.02.2017
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kšely - 22.02.2017 Obec Kšely
08.02.2017 - 23.02.2017
Rozpočet obce 2017 - výdaje - 1.úprava Obec Kšely

Stránky