Archív elektronické desky

Vyvěšeno Nadpis Vydavatel
21.10.2017 - 05.11.2017
Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku Český statistický úřad
05.10.2017 - 09.11.2017
Záměr propachtování určených zemědělských pozemků, které jsou ve vlastnictví obce Kšely. Obecní úřad Kšely
05.10.2017 - 20.10.2017
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb Obec Kšely
05.10.2017 - 20.10.2017
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - splaškové kanalizační přípojky Ksely Městský úřad Český Brod
04.10.2017 - 22.10.2017
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB Obec Kšely
02.10.2017 - 31.01.2018
IV. Rozpočtové opatření na rok 2017 Obec Kšely
23.09.2017 - 22.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. říjny 2017 - Svolání prvního zasedání okrskové volební komise Obecní úřad Kšely
22.09.2017 - 07.10.2017
Prodloužení stavebního povolení - Splašková kanalizace v obci Kšely Městský úřad Český Brod
18.09.2017 - 03.10.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - přechodná úprava provozu na sil.č. III/10812, III/10813 Městský úřad Český Brod
15.09.2017 - 03.10.2017
Návrh opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství

Stránky