PRODEJ DRŮBEŽE

Bližší informace naleznete v příloze.

Veletrh pracovních příležitostí

Bližší informace naleznete v příloze.

Inzerát Obec Louňovice

Bližší informace naleznete v příloze.

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Bližší informace naleznete v příloze.

PRODEJ KUŘIC

Bližší informace naleznete v příloze.

PRODEJ DRŮBEŽE

Bližší informace naleznete v příloze.

SMOGOVÁ SITUACE

Bližší informace naleznete v příloze.

Koncert F.Kasl v Kavárně Modré dveře

Bližší informace naleznete v příloze.

Dotazníkové šetření "Sdílené radosti a strasti ze správního obvodu ORP Český Brod"

Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod“ dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost rodičů s výchovou a vzděláváním na území ORP Český Brod.  Zjištěné odpovědi budou důležitým podkladem pro návrhy opatření ke zlepšení situace ve školství ve správním obvodu ORP Český Brod.

Dotazník je k dispozici na webu: http://wwww.skoly-orp-cb.eu/ -  pod názvem Dotazník spokojenosti se školou pro rodiče a je přístupný do  31. 1. 2017. 

UZAVŘENÍ POKLADNY

Oznamujeme občanům, že od 06.02. 2017 do 15.02.2017 bude uzavřena pokladna.

Nebude možno platit poplatky.

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Kšely RSS