POZVÁNKA NA JARNÍ ÚKLID OBCE

Obecní úřad Kšely ve spolupráci s Pošembeří zve občany na brigádu, která se bude konat v sobotu dne 08.04.2017. Sraz účastníků v 8:30 hod. na návsi. Prosíme účastníky, aby si přinesli vlastní nářadí ( lopata, hrábě, koště, kolečko ). Občerstvení zajištěno.

PRODEJ DRŮBEŽE

Bližší informace naleznete v příloze.

Veletrh pracovních příležitostí

Bližší informace naleznete v příloze.

Inzerát Obec Louňovice

Bližší informace naleznete v příloze.

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Bližší informace naleznete v příloze.

PRODEJ KUŘIC

Bližší informace naleznete v příloze.

PRODEJ DRŮBEŽE

Bližší informace naleznete v příloze.

SMOGOVÁ SITUACE

Bližší informace naleznete v příloze.

Koncert F.Kasl v Kavárně Modré dveře

Bližší informace naleznete v příloze.

Dotazníkové šetření "Sdílené radosti a strasti ze správního obvodu ORP Český Brod"

Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod“ dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost rodičů s výchovou a vzděláváním na území ORP Český Brod.  Zjištěné odpovědi budou důležitým podkladem pro návrhy opatření ke zlepšení situace ve školství ve správním obvodu ORP Český Brod.

Dotazník je k dispozici na webu: http://wwww.skoly-orp-cb.eu/ -  pod názvem Dotazník spokojenosti se školou pro rodiče a je přístupný do  31. 1. 2017. 

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Kšely RSS