ŽIVOT ONLINE ANEB IT DOVEDNOSTI NEJEN PRO SENIORY

Po téměř tříleté odmlce zahajuje M’am’aloca o.p.s. opět IT klub pro osoby nad 50 let. Pod značkou Život online a ve spolupráci s Městem Český Brod bude od března 2019 otevírat pravidelná setkání pro zájemce v prostorách  radničního sálu čp.1 na nám. Arnošta z Pardubic.