Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 2562013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Vyvěšeno: 
02.04.2014 - 30.04.2014
Vydavatel: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových