Výroční zpráva za rok 2020 dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Vyvěšeno: 
05.01.2021 - 20.01.2021
Vydavatel: 
Obec Kšely
Přiložené soubory: