Výběrové řízení na pozici referenta odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu

Výběrové řízení Města Český Brod - předpokládaný nástup od 1. 8. 2023, lhůta pro podání přihlášky do 19.7.2023 do 16 hod..

Bližší informace naleznete v příloze.

Přiložené soubory: