UZNÁVÁNÍ NEPLATNÝCH OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

V návaznosti na prodloužení nouzového stavu a další opatření vlády se do 28. února 2021 prodlužuje lhůta, do které lze při podávání žádosti o nový občanský průkaz a cestovní doklad prokázat svou totožnost i občanským průkazem nebo cestovním dokladem, kterému skončila platnost 1. října 2020 a později.

Přiložené soubory: