Územní rozhodnutí o umístění stavby splašková kanalizace v obci Kšely

Vyvěšeno: 
20.03.2013 - 04.04.2013
Vydavatel: 
Městský úřad Český Brod