Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2023

Seznamy nedostatečně identifikovaných vlastníků se stavem k 1. 8. 2023. Seznamy budou aktualizovány pololetně.

V případě, že v nich naleznete své jméno, či jméno Vašeho předka, kontaktujte nás. Kontakty naleznete zde (okresy Praha - západ a Praha - východ) a zde (ostatní okresy). K dotazu prosíme připojit co nejbližší specifikaci nemovitosti a případně také osoby, která jí vlastní. Seznam je rovněž zveřejněn na webových stránkách www.uzsvm.cz/niv. Zákonná lhůta, kdy se mohou vlastníci nemovitostí přihlásit o svá práva je již jen do 1.1.2024

Přiložené soubory: