SBĚRNÝ DVŮR LIBLICE

Občané se musí ve sběrném dvoře prokázat občanským průkazem. Pokud nemají ve Kšelích trvalé bydlište dokladem o zaplacení poplatku za odpady. V případě, že budete ukládat odpad do sběrného dvora v Liblicích, přineste na OÚ Kšely doklad o uložení odpadu. Doklad si okopírujeme, bude sloužit k evidenci.