Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu.

Rozhodnutí naleznete v příloze.