Prodloužení uzavírky v obci Vitice

Vážení spoluobčané,

MěÚ Český Brod vydal Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Vitice s platností do 31. 10. 2023. Úplná uzavírka silnic č. III/10811 a č. III/10812 v obci Vitice zůstává nezměněna.

Bližší informace naleznete v příloze a taktéž na Úřední desce.