POZVÁNKA - PŘISTOUPIMSKÉ POSVÍCENÍ

Bližší informace naleznete v příloze.