Povinnosti provozovatelů kotlů na pevná paliva

- bližší informace naleznete v příloze.