Použité baterie / monočlánky

Použité baterie/monočlánky nepatří do:

• modrých a žlutých popelnic na papír a plasty

• do černých popelnic na směsný komunální odpad.

 

Použité baterie můžete předat:

• v rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu

• přímo v NYKOSU (po telefonické dohodě)

• OÚ Kšely