Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru ,,I/12 Úvaly - Kolín 2+1 ''.

Vyvěšeno: 
15.08.2018 - 03.09.2018
Vydavatel: 
Krajský úřad Středočeského kraje