Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Vitice

Vyvěšeno: 
26.09.2023 - 11.10.2023
Vydavatel: 
MěÚ Český Brod