Opis výsledku hlasování - volba prezidenta ČR - 2.kolo