Od 10.9.2020 roušky povinné ve vnitřních prostorách v celé ČR

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci a od čtvrtka 10. září 2020 zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy.
Celé znění mimořádného opatřená ministr zdravotnictví včetně výčtu výjimek najdete zde:
https://koronavirus.mzcr.cz/…/Mimoradne-opatreni-noseni-och…