NOVÉ OBČANSKÉ PRŮKAZY OD 2. SRPNA 2021

V souvislosti s účinností zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech budou nové občanské průkazy, o které bude požádáno od 2. srpna 2021, obsahovat bezkontaktní čip, na kterém budou uloženy biometrické údaje, a to zobrazení obličeje držitele občanského průkazu a dva otisky prstů. Budou sloužit k ověření pravosti občanského průkazu a ověření totožnosti jeho držitele při překročení státních hranic. U dětí mladších dvanácti let nebude pořízení otisků prstů povinné.

Nedojde k jednorázové výměně občanských průkazů. Platné občanské průkazy se strojově čitelnou zónou budou obměňovány postupně, nejpozději do 3. srpna 2031. Ty dosud platné občanské průkazy, které ještě nemají strojově čitelnou zónu, musí být vyměněny do pěti let, jinak nebude možné s nimi cestovat do zahraničí. Automaticky skončí platnost občanského průkazu po 45 dnech od změny místa trvalého pobytu, změny jména, případně jmen a příjmení, změny rodného čísla, pokud je v občanském průkazu uvedeno, změny pohlaví, změny rodinného stavu, pokud je v občanském průkazu uveden. Pokud občan má datovou schránku nebo je v registru obyvatel uveden jeho email či telefon, bude informován nejpozději 60 dní předem o konci platnosti občanského průkazu.  Nově se nebudou v občanských průkazech uvádět akademické tituly. Rodná čísla by měla být v občanském průkazu uváděna do konce roku 2023.

Mění se rovněž výše některých správních poplatků. Zvyšuje se správní poplatek při přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě mladší 15 let z 50 Kč na 100 Kč a při přijetí žádosti o vydání občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný, obsahující neoprávněně provedené zápisy ze 100 Kč na 200 Kč.