Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření

Bližší informace naleznete v příloze.