Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Mimořádné opatření nalaznete v příloze.