Město Český Brod - oznámení

Z důvodu výstavby přechodu s ostrůvkem v ul. Jana Kouly v Českém Brodě dojde od 8. září do 10. září 2020 k úplné uzavírce  č. II/113 ul. Jana Kouly v Českém Brodě, dopravní omezení se dotkne také provozu hromadné dopravy.
Rozsah uzavírky: v úseku od křižovatky ul. Krále Jiřího a ul. Kouly cca 30 m směrem k OC PILA. Délka uzavírky: 30 m, délka objízdné trasy: cca 4 km. 
Objížďková trasa:
Ve směru od Kounic l I/12:
ze silnice č. II/272 na křižovatce se silnicí č. II/330 odbočit vlevo směr Poříčany, na křižovatce se sil.č. III/3301 odbočit vpravo směr Liblice, a po silnici III/3301 pokračovat až na křižovatku se silnicí III/3303 zde odbočit vpravo a po této silnici pokračovat až na křižovatku se silnicí III/1131 zde odbočit vlevo a pokračovat až na křižovatku se silnicí I/12.
Ve směru od sil.č. I/12 do Kounic:
je vedena po sil.č. III/1131 na křiž. se sil.č. III/3303 zde odbočit vpravo pokračovat po silnici č. 3303 do Liblic, zde na křiž. se sil. č. III/3302 odbočit vlevo, na křižovatce se sil.č. III/3301 opět odbočit vlevo, na křiž. se silnicí č. II/330 odbočit vlevo směr Kounice, nebo odbočit vpravo směr Poříčany a D11.