KOVOVÝ ODPAD

 Informujeme občany, že na místo tříděného odpadu (na náves) byl přistaven nově zvon na kovový odpad.

Čtěte prosím níže, které odpady je možné do této nádoby odkládat.

ANO: Do kontejnerů patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.

NE: Do kontejnerů nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně.

 

 

Přiložené soubory: