INFORMACE PRO OBČANY

VEŠKERÉ MÍSTNÍ POPLATKY ( KOMUNÁLNÍ ODPAD, PES, VODNÉ, STOČNÉ A NÁJEMNÉ ) LZE DO ODVOLÁNÍ PLATIT POUZE BEZHOTOVOSTNĚ NA ÚČET č. 427735399/0800 S UČINNOSTÍ OD 19.03.2020.

HOTOVOSTNÍ PLATBY DO ODVOLÁNÍ NEBUDOU PŘIJÍMÁNY.