Informace o změnách na Krajských asistenčních centrech pomoci

Bližší informace naleznete v příloze.