Informace o odečtu elektroměrů

 Upozorňujeme občany, že ve dnech 19.09.2022 - 20.09.2022. bude v obci probíhat odečet elektroměrů.