Informace o odečtu elektroměrů

Upozorňujeme občany, že ve dnech 17.09.2021 - 01.10.2021. bude v obci probíhat odečet elektroměrů. Dne 17.09.2021 a 20.09.2021 bude odečet probíhat celý den.