INFORMACE O ODEČTU ELEKTROMĚRŮ

Upozorňujeme občany, že ve dnech 14.09.2020 ( 9:00 - 14:00 hod. od zvonice směr na Český Brod, náves a ulice od kostela dozadu ) a 15.09.2020 ( 9:00 - 13:00 hod. od zvonice směr na Vitice a přilehlé ulice ) bude v obci probíhat odečet elektroměrů. Vzhledem k odečtům OPTICKOU SONDOU, která se MUSÍ na elektroměr přímo přiložit, prosíme občany o umožnění volného a bezpečného přístupu k elektroměru ( sousedská a přátelská výpomoc, zabezpečení psů, odstranění křovin, větví, nepořádku a různého materiálu před rozvaděči, 80 cm do všech stran, především dopředu ).

V případě, že elektroměr nebude v této době přístupný, je nutné se domluvit s paní Danou Uhrovou ( tel. : 724 667 986 ).