INFORMACE O ODEČTU ELEKTROMĚRŮ

Upozorňujeme občany, že ve dnech 16. - 17. září 2019 bude v obci probíhat odečet elektroměrů. V případě, že elektroměr nebude v této době přístupný, je nutno stav napsat na papír a zavěsit na dveře objektu.