INFORMACE O ODEČTU ELEKTROMĚRŮ

Upozorňujeme občany, že ve dnech 19. - 21. září 2018 bude v obci probíhat odečet elektroměrů. V případě, že elektroměr nebude v této době přístupný, je nutno stav napsat na papír a zavěsit na dveře objektu.