INFORMACE O ODEČTU ELEKTROMĚRŮ

Upozorňujeme občany, že ve dnech 18. - 22. září 2017 bude v obci probíhat odečet elektroměrů. V případě, že elektroměr nebude v této době přístupný, je nutno stav napsat na papír a zavěsit na dveře objektu.