Informace o možnosti a způsobu připojení na veřejnou splaškovou kanalizaci v obci Kšely

Bližší informace naleznete v příloze.

Přiložené soubory: