Informace k nakládání s odpadem v době epidemie.

Nakládání s odpadem v době epidemie COVID - 19 a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými roužkami. Pro obce i odpadové firmy je důležité především, že domácnosti v karanténě  ( nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19 ) mají svůj veškerý odpad ( včetně použitých roušek a kapesníků ) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směšného komunálního odpadu.

Pro domácnosti které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.