HLEDÁ SE LÉKAŘ / LÉKAŘKA PRO NOVOU AMBULANCI PEDIATRIE - ČESKÝ BROD

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor zdravotnictví, v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh VZP ČR, vyhlašuje výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených zdravotních služeb v oboru – ambulantní primární péče: PEDIATRIE (ODBORNOST 002 – PLDD). Území, pro které mají být poskytovány: město Český Brod (okres Kolín). Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování hrazených zdravotních služeb: 1. února 2021.
Přihlášku v rámci tohoto výběrového řízení lze písemně podat do 6. ledna 2021. Podmínky výběrového řízení naleznete v příloze.
Město Český Brod nabízí případnou pomoc při získání nebytových prostor pro zřízení nové ordinace a bytu pro lékaře. Kontakt: Bc. Jakub Nekolný, starosta města, nekolny@cesbrod.cz, 725 022 434.