DRUHÉ KOLO VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČR

Hlasovací lístky pro druhé kolo se nedistribuují voličům do schránek. Budou k dispozici ve volební místnosti.