DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - POTŘEBNOST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ BROD

Dotazník je k dispozici na ZDE  a BUDE PŘÍSTUPNÝ DO 15.9.2018. VŠECHNY ODPOVĚDI BUDOU ZPRACOVÁNY ANONYMNĚ.

Vyhodnocení dotazníku bude koncem října 2018 k dispozici na webu města Český Brod na odkazu: http://www.cesbrod.cz/category/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb, případně v tištěné podobě na obecních úřadech.

Děkujeme Vám za spolupráci.