CENA ZA ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Dne 16.10.2019 na zasedání zastupitelstva obce Kšely byla schválena cena za odvádění odpadních vod ve výši 63.- Kč/m3.

Varianty:

Napojení na obecní vodovod - dle odečtu vodoměru x 63 Kč/m3

Vlastní studna a současné napojení na obecní vodovod - 63,- Kč/m3 x 37 m3/rok = 2.331,- Kč /rok/osoba

Nemovitost sloužící k rekreaci - 63,- Kč/m3 x 37 m3/rok = 2.331,- Kč /rok