Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí ( neznámý vlastník)

Vyvěšeno: 
21.08.2019 - 05.09.2019
Vydavatel: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Přiložené soubory: