Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí ( neznámý vlastník)

Vyvěšeno: 
12.03.2019 - 27.03.2019
Vydavatel: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Přiložené soubory: